Stenuld isolering sikrer varmen

0

Hvis man står for at skulle bygge et nyt hus, vil mureren eller tømreren på et tidspunkt bede om, at man overvejer og tager stilling til, hvilken type af isolering man ønsker. Her kan de være relevant at kigge på klimaet for at se, hvad isoleringen typisk skal isolere fra. Der er for eksempel forskel på, om man skal isolere et hus på den jyske vestkyst i Struer eller Holstebro, eller om man skal isolere et hus i varmere, vådere, koldere eller mere eller mindre hårdført område. Hvis man tager udgangspunkt i huset i Struer eller Holstebro, er der forskellige faktorer, man skal overveje, før man vælger sin isoleringstype. Man kan enten vælge alene ud fra egen erfaring og erhverve sig ad forskellige veje, men man kan også søge rådgivning hos fagprofessionelle i form af murere eller tømrere, som typisk vil have meget stor viden om området. Man skal for eksempel overveje, om man forestiller sig, man vil isolere selv, eller om man vi få professionelle til det. Hvis man for eksempel bor i et hus, der allerede er isoleret, men man ønsker at nedbringe varmeregningen, kan man overveje, om man vil efterisolere hulmure eller ydervægge. På den måde kan man holde på varmen på en mere miljørigtig og økonomivenlig måde.

Hvad er stenuld isolering?

Der findes mange forskellige typer af isoleringsmaterialer. Der findes stenuld-, glasfiber-, papiruldsisolering som de mest populære og hyppigst anvendte. Når man skal vælge hvilken isoleringstype, man ønsker at anvende, er der mange ting, man skal overveje og vide, da de forskellige typer har mange fællestræk, men også har nogle fordele og ulemper hver især. Stenuld isolering er isolering med et materiale, der er fremstillet af kalksten og vulkanske bjergarter, som er knust og bundet sammen med et særligt bindemiddel. Stenuld kan bruges til at isolere alt fra rør, beholdere og ventilationer, ligesom det kan bruges til at isolere vægge, etageadskillelser. Desuden kan det blæses ind i forbindelse med efterisolering af eksempelvis hulmure. Isoleringen kommer både i fast form som en slags pladser, men det fås også i løsere form, granulat, som man kan efterisolere med.

Hvorfor bør jeg vælge stenuld isolering?

Der er en grund til at stenuldsisolering er det hyppigst benyttede i Danmark. Det har nogle fordele, som er meget værdsat af danskerne. Først og fremmest er stenuld exceptionelt brandsikkert, og det kan afvise ild i op til 2 timer. Desuden er det let at arbejde med, da man kan skære pladerne til i den form og størrelse, man har brug for. Derudover er det væsentligt at bemærke, at stenuld er et af de bedste isoleringsmidler til at holde på varmen. Ulemperne ved stenuldsisolering vedkommer typisk dem, der isolerer. Hvis man agter at gøre det selv, er det godt at vide, at det har tendens til at støve mere, end andre typer af isolering gør, ligesom det klør og irriterer, hvis det kommer i direkte berøring med huden. Dette vil imidlertid ikke vedrøre de personer, som lever i stenuldsisoleringen, men kun dem, der udfører isoleringen.

Del.

Om skribenten

Skriv din kommentar